Feedback

Då du har avslutat kursen är vi tacksamma för att du är vänlig och lämnar en kursutvärdering.

Vi använder oss av SurveyMonkey

Skapa en egen enkät för användarfeedback