Helena Kolberg

Visionären och entreprenören Helena Kohlberg är grundare och initiativtagare till VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen evqm,com.

Evqm.com har nu kompletterats med webbplatsen online.evqm.com som är VQM: s plattform för onlinekurser.

Akademisk bakgrund

Helena är utbildad företagsekonom med särskild fokus på strategisk analys, affärsutveckling och marknadsföring. Hon är även ekonomihistoriker.

De här områdena har hon kompletterat med likaledes akademiska studier i sociologi, pedagogik och psykologi.

Arbetsområden

Helena anordnar kurser, seminarier och föreläser.

Professionell bakgrund

Helena har lång arbetslivserfarenhet från såväl den offentliga sektorn som från det privata näringslivet.

Sedan 1998 har hon arbetat som enskild näringsidkare.

Tidigare fokusområden för Helena har varit strategisk analys, omvärldsbevakning och affärsutveckling.