Vision

En visare värld! Därmed en resonabel värld för hållbar utveckling.

MISSION

VQM, Vision Quest & Management och evqm onlinekurser inspirerar, motiverar och vägleder dig i din roll som chef / ledare och dig i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

Även andra kurser kommer att erbjudas, bland annat inom området företagsekonomi; såsom begrepp och olika analysverktyg.

VQM erbjuder också på den här plattformen även personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt inre ledarskap. Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

Målbilden för VQM med webbplatsen online.evqm.com har sedan webbplatsen publicerades, varit att densamma skulle vara en plattform för e-learning, lärande online. Förr som nu i VQM, Vision Quest & Management: s och Helena Kohlbergs regi.

Ny teknik

Ny teknik har blivit tillgänglig tack vare WordPress. Till  WordPress har det utvecklats alla möjliga tillägg. Något som har gjort LMS, Learning Management Systems både mer prisvärda och enklare att hantera. Om än det förekommer en hel del utmaningar vad gäller anpassningen av ett LMS till den egna verksamheten.

Utmaningen antagen

VQM har nu antagit utmaningen och håller dels på att utveckla det LMS som valts för den här utbildningsplattformen och dels anpassningen av betalningslösningen.

Inte nog med detevqm onlinekurser är dessutom på gång att lansera tre onlinekurser under maj/juni 2019.