Premiär för kurser

De kurser som står på tur att erbjudas är inriktade på ledarskap. Formen är för vart kursavsnitt självreflekterande frågor.

Vad du vinner på det

De frågor som ställs under kursens gång leder dig genom en snitlsad bana till självinsikt. Självinsikt leder till bättre kommunikation med de som finns i din omvärld och inte minst med dig själv. Nog så viktigt under en tid då allt fler blir frustrerade.

Med självinsikt kan missförstånd lättare undvikas. Det är som att smörja kuggarna i en maskin så att de fungerar på bästa sätt. På så sätt undgår maskinen att skära ihop.

Du blir hörd lättare. Ja, du har allt att vinna på att genomföra någon av de här erbjudna kurserna. Den som passar dig och din nuvarande situation bäst, såklart.

Vad vill du utveckla

Hur står det till med ditt ledarskap? Vad avser du förändra, förstärka eller förbättra? Det och mycket mer kommer du att få gå igenom under kursen.

Är det fråga om Leadership – Self Management; ledarskap i din roll som chef- / ledare?

I din egenskap av medarbetare Co-worker – Self Management?

Inre ledarskap - Self Management

Vill du utveckla ditt inre ledarskap – Self Management; av dig själv, som chef över dig själv.

online.evqm.com är en webbplats som drivs av VQM, Vision Quest & Management